Identificarea operatorului

OPREA-ILIE VASILE-ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. (denumita în continuare CRAITA MERELOR), persoană juridică română, cu sediul social în Sat Aninosani,nr. 22, comuna Candesti, Județ Dambovita, înregistrată în registrul comerțului sub nr. F15/99/27.02.2008, avand CUI 23388980, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale.
Prezenta politica se completeaza cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, fiind supusa in integralitate Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).
Scopul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal:

CRAITA MERELOR colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopul:

Datele cu caracter personal prelucrate

CRAITA MERELOR colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, sexul, imaginea, vocea, contul bancar, etc.
Pentru rezervarile efectuate pe site-ul https://craitamerelor.ro/, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email, numar de telefon, adresa, metoda de plata.
Pentru inscrierea pe listele de asteptare prin intermediul site-ului https://craitamerelor.ro/, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email si numar de telefon.
In vederea incheierii contractelor de vanzare-cumparare pentru bunurile proprietatea CRAITA MERELOR, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax.
Nu in ultimul rand, pentru desfasurarea activitatii de publicitate si marketing direct, colectam, prelucram, folosim si arhivam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email si numar telefon.

Caracterul furnizarii datelor

Obligatoriu: In ceea ce priveste datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de societate (de ex. nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, sexul), furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinand imposibilitatea acordarii serviciilor oferite de societate.
Clientul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către CRAITA MERELOR. Mai exact, în momentul în care CRAITA MERELOR primeşte o cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări/colectari/arhivari, CRAITA MERELOR este îndreptăţita să înceteze prestarea serviciul clientului respectiv.
Facultativ: In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in scop de reclama/marketing (de ex: e-mail, telefon/fax), furnizarea acestora nu este obligatorie, refuzul dvs. de a furniza astfel de date neafectand, in niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate de CRAITA MERELOR.

Destinatarul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi utilizate in principal de CRAITA MERELOR, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

Perioada pastrarii datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de CRAITA MERELOR pe durata de valabilitate a contractului semnat de dumneavoastra cu CRAITA MERELOR, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor asumate de catre oricare dintre parti.
Datele personale vor fi stocate si arhivate de CRAITA MERELOR pentru perioada de timp rezonabila de arhivare a acestora, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

CRAITA MERELOR ia toate masurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra si prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate.
In ciuda acestor precautii, CRAITA MERELOR nu poate garanta ca persoane neautorizate nu vor obtine acces la datele dumneavoastra cu caracter personal.

Drepturi

Conform dispozitiilor legale in vigoare, CRAITA MERELOR va pune in vedere faptul ca, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:
Dreptul de a obtine, de la CRAITA MERELOR, o confirmare ca prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si dreptul de acces la acestea;
Dreptul de a solicita rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal prelucrate (dreptul la rectificare);
Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii;
Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in scop publicitar (dreptul la restrictionarea prelucrarii);
Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
Dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de CRAITA MERELOR, sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).
Dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisă prin corespondență electronică, la adresa de email: contact@craitamerelor.ro , fie prin poștă, la adresa: Sat Aninosani,nr. 22, comuna Candesti, Județ Dambovita.
CRAITA MERELOR se obliga sa raspunda solicitarilor clientilor, in termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitarii. Clienții se pot adresa către Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, fie în cazul în care, în termenul mai sus indicat, CRAITA MERELOR nu a răspuns solicitării acestora, privind încălcarea drepturilor mai sus rubricate, fie nu sunt mulțumiți de răspunsul primit de la CRAITA MERELOR.
Pentru orice alte informatii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, ramanem la dispozitia dvs., la datele de contact mai sus mentionate.
Prezenta politica de securitate si confidentialitate a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal se completeaza cu dispozitiile politicii de cookies a societatii si, deasemenea, cu dispozitiile Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 2016/679 (GDPR).

Aboneaza-te la Newsletter si primesti un cod de reducere de 10% la prima comanda!

      


0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul este gol
    Craita Merelor